Algemene Voorwaarden

1. Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk, gedeponeerd bij de KVK en opgenomen op onze website; www.winesupply.nl Op verzoek verzenden wij u een schriftelijk exemplaar. Dit verzoek kunt u telefonisch, per post of per e/mail bij ons indienen.
 
2. Klantgegevens  
De gegevens die u, of fysiek of via www.winesupply.nl , aan Wine Supply B.V. (hierna te noemen Wine Supply) verstrekt behandelen wij vertrouwelijk. Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand. De houder van het bestand is Wine Supply. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien u uw gegevens wenst in te zien of te verwijderen dan kunt u dat kenbaar maken per post of via info@winesupply.nl In het eerste geval krijgt u van ons, binnen 24 uur, een overzicht van de bij ons bekende gegevens. In het tweede geval verwijderen wij u gegevens binnen 24 uur.

3. Gegevens die verstuurd worden via de Wine Supply website  
De gegevens die u opgeeft via onze internetsite worden via een beveiligd protocol over het world wide web gestuurd.

4. Kamer van Koophandel
Wine Supply B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 56884761

5. Intellectuele eigendomsrechten  
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Wine Supply internetsite waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Wine Supply. Het is niet toegestaan, zonder toestemming van Wine Supply, de op de Wine Supply website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.

6. Verstrekken van alcohol
Wine Supply verstrekt geen alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar.

7. Prijsregeling  
De genoemde prijzen in de Wine Supply prijscourant zijn bindend, kennelijke verschrijvingen uitgezonderd.

Alle prijzen zijn in Euro’s, exclusief- en inclusief btw, exclusief bezorgkosten, exclusief eventuele verpakkingen.

Voor wat betreft de prijzen en bezorgkosten op de internetsite gelden de volgende regelingen: Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief btw, exclusief bezorgkosten, inclusief eventuele verpakkingen. De bezorgkosten bedragen Euro 10,00 per eenheid.

BTW - nummer: NL852346827B01

8. Betaling  
Betaling geschied binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling door overschrijving op de bankrekening van Wine Supply (ING Bank NL INGB 0006234792). Indien het factuurbedrag niet binnen 14 dagen na aflevering op onze rekening is bijgeschreven dan bent u over het bedrag wettelijke rente verschuldigd verhoogd met 2%.

Voor bestellingen via de website gelden de volgende regelingen:

iDEAL

Met iDEAL kunt u direct bij het plaatsen van uw bestelling de betaling voltooien bij uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

  Ideal

Creditcard (Visa, MasterCard en American Express)

U kunt uw creditcardgegevens via onze beveiligde SSL procedure veilig invoeren. Wij zorgen samen met uw creditcardorganisatie voor een correcte afhandeling. Vanaf het moment van bestellen vindt er een reservering op uw creditcard plaats. Uw creditcard wordt vervolgens belast op het moment dat een artikel is verzonden. Wij accepteren Master Card, Visa en American Express.Betalen met PayPal

Betaal eenvoudig via PayPal. Een PayPal-rekening kunt u gebruiken als digitale portemonnee. Een veilige en handige plek waar u uw betaalmethodes kunt bewaren en eenvoudig kunt gebruiken. Het enige wat u nodig heeft is uw e-mailadres en PayPal-wachtwoord. Op de website van Paypal kunt u meer informatie vinden over betalen via Paypal.

Betalen via Paypal doet u als volgt

1. Volg alle stappen in uw winkelwagen
2. Kies bij de stap 'betaalwijze' voor Paypal.
3. U wordt doorgestuurd naar de website van Paypal.
4. Log in met uw PayPal account.
5. Bevestig de betaling.

9. Bezorging algemeen
Wine Supply streeft erna om binnen vijf werkdagen te leveren. De bezorging vindt plaats door Wine Supply zelf of per post. De bezorgkosten zijn separaat opgenomen in onze prijscourant.

Voor wat betreft de Wine Supply website gelden de volgende regelingen: De bezorging vindt plaats per bezorgdienst. De op de Wine Supply website aangegeven levertijden gelden als indicatie. Wine Supply streeft ernaar om binnen 5 werkdagen te leveren.

Wine Supply is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van de overschrijding van de levertijd.

10. Breuk of vermissing  
Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden dan draagt Wine Supply er zorg voor dat de nieuwe wijn en/of aanverwant product zo spoedig mogelijk geleverd wordt. U dient dit bij ontvangst te melden, het gebrek te specificeren en op de pakbon aan te tekenen. Doet u dit niet dan maakt u in geen enkel geval aanspraak op een vervangend wijn en/of aanverwant product.

11. Ontbinding overeenkomst  
Na ontvangst van de wijn en/of aanverwant product heeft u 7 dagen de tijd om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en de wijn en/of aanverwant product te retourneren. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending. Tenzij, binnen 30 dagen na levering blijkt dat de geleverde wijn en/of aanverwant product niet aan de overeenkomst beantwoordt en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending wordt het betaalde bedrag door ons terugbetaald.

Indien de maximale levertijd van 30 dagen wordt overschreden heeft u het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

12. Zolang de voorraad strekt  
Indien de wijn en/of aanverwant product niet meer voorradig is dan wordt u telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld. Wine Supply stelt u dan een alternatief voor.

13. Aansprakelijkheid
Wine Supply is niet aansprakelijk voor bedragen hoger dan het factuurbedrag, althans niet voor een hoger bedrag dan waarvoor de verzekering van Wine Supply aansprakelijk kan worden gesteld.

14. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven in eigendom van Wine Supply tot het moment waarop de klant alle openstaande schulden ten opzichte van Wine Supply heeft voldaan.

15. Rechtsgeschil  
Alle gevallen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen welke uit een overeenkomst tussen Wine Supply B.V. en haar afnemers voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam

16. Klachten
Indien u, in het algemeen, een klacht heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen: e-mail; info@winesupply.nl, telefonisch; op werkdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur, 020 - 2170319. Per e-mail kunt u binnen 24 uur een antwoord van ons verwachten.

Loading...